40 thoughts on “Đôi Ta Có Duyên Không Nợ – Mai Lệ Quyên ft Đoàn Minh

  1. thế kỷ nào rồi mà còn ba cái vụ tin dị đoan nữa chời, cái cớ để không gả cho anh chàng nhà nghèo đó chứ đâu 😢

  2. Bài hát giống hoàn cảnh của mình 10 năm trước,khi lần đầu tiên về ra mắt ng yêu! buồn lắm nhg cuối cùng đã vượt qua

  3. Tuc than đó thiệt.. biết người yêu tuổi dần..ma noi tuổi thân.. cha mẹ cang la dung rồi.noi tuổi khác la ok rồi.ngu chiều…..bih luận cho vui…

  4. Giong của a minh hát rất truyền cảm luyen lai nge rất hay.e nge đi nge lại nhiều lần cũng ko chán.nge khóc luôn.❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹

  5. Duyên gặp nhau mà ko nợ bên nhau. Nỗi đau nào hơn khi mất người yêu thương nhất, chỉ cầu chúc cho em luôn được vui vẻ hạnh phúc

  6. nỗi đau nào hơn khi mất người yêu thương nhất, chỉ cầu chúc cho em luôn được vui vẻ hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *