35 thoughts on “Đời Anh Xe Ôm ( Despacito Parody ) – Hãy Để Trẻ Trâu Thể Hiện .

  1. Thang cha mẹ trẻ hơn tao Nữa tao lớp 6 mẹ nó luôn rồi mà nó hình như là lớp 4 😹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *