Đọc hiểu báo cáo tài chính | P2 – Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền
Video này giúp bạn hiểu bản chất thông qua kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ dẫn bạn các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, so sánh, đối chiếu số liệu chéo giữa các báo cáo trong bộ báo cáo tài chính.
#Quanlytaichinh
#Baocaotaichinh
#Taichinhdoanhnghiep, thủ thuật đọc báo cáo tài chính.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *