Đồ án Quy hoạch Chi tiết trung tâm Thương mại Hà Đông.
Học viên ANABIM Education: Nguyễn Trung Phương.
Phần mềm sử dụng: Revit Architecture – Lumion
Tìm hiểu khóa học Revit ở Hà Nội tại đây:
Đối với các học viên ở xa, tham gia các khóa học online tại edu.anabim.com
Liên hệ ANABIM để biết thêm thông tin chi tiết.
Hotline: 094 995 8898, quy hoạch quận hà đông.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://keshadaily.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

2 thoughts on “ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *