One thought on “Địa chỉ Học nghề sửa chữa Điện Ô Tô uy tín Hà Nội

  1. nghề ô tô học tốt, ra trường tôi đi làm ở gara bên Mỹ Đình, đang tích lũy kinh nghiệm
    Cái trường này tuyển sinh và học tại 83 triều khúc luôn, trường chính hiệu thanh xuân đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *