8 thoughts on “Đi xem Thúy Nga Paris by Night 130 Glamour

  1. Thật ra chương trình thuý nga pari by night không có tài trợ đóng cửa rồi, tình hình băng đĩa bán ra chỉ có người già mua ,thời này đều sử dụng down từ mạng về à

  2. Mong chính phủ VN cũng học cách làm này để đưa đoàn văn công của VIỆT NAM sang, không thể chịu thua THÚY NGA được.

  3. không liên quan tới chủ đề… nhưng nghe giọng con trai gọi mẹ ơi mẹ, rồi có hiếu dắt mẹ đi đây đi đó thấy… cảm xúc quá <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *