10 thoughts on “Đi tìm ngọc trai Phú Quốc

  1. đã wá ước j đc lặng biển và bắt những con trai và nhím biển và ngắm những con cá và sao biển 😐😩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *