6 thoughts on “Di chuyển Máy Lạnh cách khoá ga Panasonic

  1. Máy lạnh khi lắp mới ko hút chân không. Và đường ống đồng 2m có sao ko. Máy làm lanh bình thường.

  2. Cho e hỏi.hôm bữa ông kia tháo máy lạnh inverter pana mà không khóa gas.bây giờ ráp lên có bị ji ko anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *