2 thoughts on “Đêm Trên Đỉnh Tình Sầu – Chế Linh

  1. Giong ca CL tuyệt vời, tôi mê từ hồi nghe băng cối bằng đài akai còn ko biết mặt CL thế nào❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *