10 thoughts on “Dạy nghề cho học viên cách sửa chửa động cơ | Phần 1 : Rã Máy

  1. Anh ơi nhờ anh hướng dẫn cách xả bọt dầu cho một số loại heo dầu cơ bản. Cách nhận biết.
    Cho e hỏi cách để nhận biết heo có vấn đề như sớm răng trễ răng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *