2 thoughts on “đây là một hành vi phá hoại có mục đích(có người đứng sau lưng)

  1. nên lắp thêm camera quan sát phía ngoài cổng rào, trước đây, nhà tôi thường bị nhà gần kề bỏ rác trộm trước cổng, nhờ có camera nên không còn tình trạng đó xảy ra.

  2. các bạn hãy nhìn cửa sắt bị cạy bung cách đây bốn tháng là cũng do người này đứng sau lưng phá hoại và khủng bố người ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *