13 thoughts on “Dạy cắt may quần áo dài ống rộng (ống séo,quần tà đầm) đẹp công thức đơn giản dễ hiểu | cách cắt quần áo

  1. Chị quay để máy cao lên chị nhìn tổng quát mới thấy và dễ hiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *