14 thoughts on “Đại ca lớp 12A Parody phiên bản dragon ball super | Goku, vegeta, hit, black giọng sóc chuột

  1. từ đoạn 5:00 đến 5:30 toàn hình vô lí k hợp nhạc, với nếu bạn giảm âm bổng xuống xíu thui là hay rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *