26 thoughts on “CVlog 91: Đại hội đua xe drag racing Mỹ – Tận mắt thấy xe đua 2500hp phóng như tên lửa

  1. Còn bên Việt Nam Ex 62zz, Win 62zz hoặc Si 62zz là tầm ngon rồi anh ạ, có mấy ông lớn chơi 72 + 4,vv.vv cũng như độ xe ô tô bên Mỹ hahahahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *