39 thoughts on “Cub 50cc dọn toàn bộ quá đẹp , giá quá rẻ 6tr500

  1. A này ko rành gì xe mà lên nói lung tung,phuột dream,cùm 81,xe thì xe 78,79 hay 80 gì đó,nói chung là xe này lai tùm lum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *