Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Youtube ” STEAM vui vui ” . Kênh gửi đến quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương KSB Video với nội dung: Cổ đông có ý kiên về thành viên HĐQT độc lập và trả lời của HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Bình Dương KSB.
#ksb #ksbbinhduong #khoangsanbinhduong
– , công ty cổ phần xây dựng bình dương.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

4 thoughts on “Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 🌏🌐 Cổ đông có ý kiến về thành viên HĐQT độc lập

  1. Ý kiến cổ đông phát biểu rất chất lượng đi vào trọng tâm, rất nhiều thông tin nắm được qua video này. Cám ơn người quay video này

  2. Rất nhiều thông tin cho các cổ đông không về họp vẫn nắm được thông qua các video này. Cám ơn kênh STEAM vui vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *