Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Youtube ” STEAM vui vui ” . Kênh gửi đến quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương KSB Video với nội dung: Báo cáo của ban kiểm soát công ty khoáng sản Bình Dương KSB, trực tiếp từ ĐHCĐ
#khoangsanBinhDuong #KSB #KSBBinhDuong
– , công ty cp khoáng sản và xây dựng bình dương.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

2 thoughts on “Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 🌏🌐 Báo cáo của ban kiểm soát công ty KSB

  1. Rất nhiều thông tin cho các cổ đông không đi dự họp nắm được để quyết định mua bán. Cám ơn người quay video

  2. Rất nhiều thông tin và kế hoạch của HĐQT công ty đưa ra để cho các cổ đông không đến dự họp nắm bắt trước khi quyết định đầu tư. Cám ơn người đã quay video này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *