17 thoughts on “Công Thức Quần Áo Dài Đỗ Trịnh Hoài Nam – Học cắt may Đỗ TRịnh Hoài Nam

  1. E thấy vẽ trên vải mà trải vải vẽ quần thế này vẽ chắc phải bò ra mới vẽ nổi , vất vả quá thầy ơi !!!!

  2. Thầy quay vầy sao học online đuọc ? Phần thân truóc ko nhìn thấy gì cả thầy ơi , thầy cố tình dấu nghề chứ ko có thật lòng dạy cho mọi nguoi biết thì phải ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *