Trong hai ngày 17 và 18/9/2015, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học Ky thuật tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo tập huấn: “Thúc đẩy công cụ đánh giá tác động môi trường trong vai trò giám sát và bảo vệ môi trường”, đánh giá tác đông môi trường.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *