One thought on “CÒN sót Lại Clip Cuối cùng Khá BảnH khi vào tù- bị trẻ trâu chửi tóc như lôn.g LOL

  1. Những thằng trẻ trâu nầy là con cháu ngoan của thằng Hồ Chí Minh. Đây là kết qủa của 10 năm trồng cây trăm năm trồng người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *