36 thoughts on “Con Heo Đất remix – LK nhạc thiếu nhi Con Heo Đất Xuân Mai – Chú heo ham ăn

  1. Bé hát rất tự nhiên vậy còn hay nữa tôi và cháu tôi rất thích nghe bé này hát hoài a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *