36 thoughts on “Có ai còn nhớ những bài nhạc trẻ xưa vang bóng một thời

  1. Những bài hát này đã từng có một thời làm sống gió trên Youtube
    Và bây giờ vẫn còn được ưa chuộng tại các quán Karaoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *