7 thoughts on “Chuyện Tình Nơi Làng Quê – Kim Tử Long ft. Trung Hậu (6/2019) Tân cổ

  1. Đe tài mới hả nghe giới thiệu vào coi liền Trung Hậu và Kim Tự Long ca co quá chuẩn yêu tiếng hát Trung Hậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *