MARKETING CĂN BẢN
Xem đầy đủ tại:
Chương 5 – Định vị thị trường (Phần 2)
– Đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường
– Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
– Khác biệt hóa và định vị sản phẩm, dịch vụ, chiến lược marketing mix của biti’s hunter.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://keshadaily.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *