Chùa Phổ Quang ở Sài Gòn theo hệ phái Phật giáo Bắc tông. Sự khác nhau căn bản giữa hệ phái Phật giáo Bắc tông và hệ phái Phật giáo Nam tông ở đối tượng thờ phụng. Phái Nam tông chỉ thờ Phật Thích Ca Mâu Ni cùng các vị A la hán, còn phái Bắc tông ngoài những vị trên còn thờ các vị Phật và Bồ Tát khác nữa.
ĐC: 64 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/giai-tri-2

One thought on “Chùa Phổ Quang Sài Gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *