8 thoughts on “Chú Chuột Nhắt, Một Con Vịt – Nhạc thiếu nhi remix cho bé yêu

  1. một con chồn xòe ra 2 cái súng
    nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng
    gặp cảnh sát nó pằng pằng vài phát thi
    lúc vô tù nó mới khóc hu hu
    hay thì like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *