18 thoughts on “Chỉnh sửa và trồng cây me bonsai

  1. Cay dep vay cat thành tao lao het , truong biet chơi cây cầm kèm cắt hoành tráng lam , cắt xong thấy cây het muon nhìn

  2. Chú chia sẻ nhiệt tình quá! Con có 1 cây me k biết chủ có thể chỉ con cách cắt tỉa và tạo thế sao cho đẹp được không ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *