2 thoughts on “CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI TEST INFINITY CS 3009 đối thủ của KAPPA 8.2I giá 22 triệu

  1. Loa đẹp. Hôm qua ghé nhật tảo chơi. Mẹ, loa gì cũng có. Anh, Mỹ, Nhật, thậm chí Liên Xô. Chúng nó có hết. E sợ made in Việt Nam thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *