3 thoughts on “Chiến lược Marketing đỉnh cao của Apple

  1. cảm ơn bạn, video khá là hay, đã giúp mình định vị lại giá trị thương hiệu, giá trị cốt lõi để phát triển,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *