Chiến dịch khắc tên trên lon Coca Cola của thương hiệu này tại Việt Nam đã thành công bước đầu. Tuy nhiên, đó cũng là lúc người tiêu dùng nhắc lại nghi án trốn thuế của Coca Cola tại thị trường Việt. Trong 20 năm qua, Coca Cola chưa đóng 1 đồng thuế nào vào ngân sách Việt Nam. Lợi và hại của việc này như thế nào?, chiến lược marketing mix của coca cola.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://keshadaily.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *