9 thoughts on “Chia sẽ cách trồng cây khổ qua mau ra trái to bự

  1. Công nhận chị giỏi và mát tay quá đi thôi. Trồng khổ qua, ớt, cây gì cũng lên xanh tươi tót quá đi thôi 👍🏻😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *