8 thoughts on “Chia sẻ cách cho 7 màu con ăn đúng cách và mau lớn.

  1. Mình có 1 bầy full black 2 tuần tuổi,thấy cả bầy như bị lắc,lo lắng nó bị bệnh quá,mong bạn chia sẻ

  2. Bạn nuôi bằng chậu nhựa này có thay nước thường xuyên không. Mình nuôi sao cá nó chết hoài. Đo ph thì chỉ. Có 4.5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *