Sáng 23 Âm Bật Ngay Kinh Này Sẽ Được Phù Hộ Phúc Lành “TÀI LỘC NHƯ Ý” Gia Đạo Bình An

Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

19 thoughts on “Chỉ 15 Phút Nghe Kinh Này Sẽ Được Phù Hộ Phúc Lành “TÀI LỘC NHƯ Ý” Gia Đạo Bình An

 1. Con cầu xin bồ tát phu hộ độ chì cho con sinh được mẹ tròn con vuông. Em bé thông minh phát triển toàn diện. Con nam mô đại bị quán thế âm bồ tát.

 2. NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ pháp Hoa hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Địa Tạng vương Bồ tát
  NAM MÔ Địa Tạng vương Bồ tát
  NAM MÔ Địa Tạng vương Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Hai Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Hai Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Hai Hội Thượng Phật Bồ tát Con nguyện đem công đức này hồi hướng về tây phương cực tịnh độ trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường xin oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề ơn một báo thân này sanh qua cõi cực Lạc Con xin chấp tay nguyện cầu bề trên các ngài Đức Phật Thế Tôn chư Phật mười phương mười phương chư Phật gia hộ độ trì cho gia đình con được khỏe mạnh bình an bệnh tật được tiêu trừ hạnh phúc tai qua nạn khỏi mọi sự an Lạc thuận hoà vinh quý mọi sự suôn sẻ Làm ăn gặp nhiều may mắn con cái ngoan biết vâng lời con để trở nên con người tốt đừng đi vào con đường Lô đề nghiện ngập Để biết tu chí Làm ăn biết ăn ở đối xử với mọi người biết chi tiêu đồng tiền biết tiết kiệm biết giúp đỡ cho gia đình con được toại nguyện Con xin cảm ơn bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay và có ý nghĩa Con và mọi người hiểu về phật pháp nhiều hơn nữa con chúc cho quí Thầy sức khỏe dồi dào mọi sự an Lạc công việc thuận lợi tu hành hanh thông
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *