4 thoughts on “#cheo#honghien KARAOKE Chèo có lời-[Điệu Chức Cẩm Hồi Văn]- VỀ THĂM THÁI BÌNH,Thể hiện: HỒNG HIỆN

  1. Bài hay, thơ hay, người hát hay. Tôi yêu quê hương tôi cùng với bài hát chèo này. Cảm ơn nhà thơ, người chuyể thể bài thơ này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *