33 thoughts on “Chế hay cực – Nhạc Chế – Nhạc Chế.flv

 1. 17-2-1979, TQ xâm chiếm VN
  vgcs xây nghĩa trang để "Đời Đời Nhớ Ơn Các Liệt Sĩ TQ" Nó chết cớ gì mà phải làm nghĩa trang nhớ ơn nó! NHỤC và HÈN đến nước vô liêm sĩ không còn sĩ diện quốc gia
  .
  "Đời Đời Nhớ Ơn Các Liệt Sĩ TQ?" Còn những người chết vì đánh TQ thì đảng nói "kệ mẹ tụi bây"
  .
  Anh Hùng Liệt Sĩ VN không được tri ân nhưng liệt sĩ TQ được vgcs tri ân? Tại sao?
  .
  việt gian cs vì "MANG ƠN", vì rất NGU, vì quá HÈN, nên chấp nhận cho kẻ cướp hãm hiếp MẸ RUỘT của mình để rồi nhận giặc làm CHA

 2. minh thích bài này vì nó phù hợp với thời sinh viên này.nhưng có điều mình không có gian hồ như bài hát này

 3. hay thế này mà sao lại gắn cờ làm mỗi lần xem phải đăng nhập là sao nhỉ

 4. cho dien cho dien hkt ===> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt=====> cho dien cho dien hkt

 5. 3 con cho dien hkt la 3 con cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hktcho dien cho dien hktcho dien cho dien hktcho dien cho dien hktcho dien cho dien hkt=======> cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hkt ==========>cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hktcho dien cho dien hktcho dien cho dien hktcho dien cho dien hktcho dien cho dien hktcho dien cho dien hkt cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hkt cho dien cho dien hkt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *