#chaulenba
#chaulenbarremix
#chaulenbaremix
#nhacthieunhi
#nhacchobe
#nhacchotetaphat

Cháu lên ba
cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày
Là lá la là là lá lá la là…
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày
Là lá la là là lá lá la là…
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày Là lá la là là lá lá la là…
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu là cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày
Là lá la là là lá lá la là…

#chaulenba
#baihatchaulenba
#nhacthieunhi

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiếu Nhi: https://keshadaily.com/category/nhac-thieu-nhi

One thought on “Cháu Lên Ba Remix Bass cực mạnh | Nhạc thiếu nhi dành cho trẻ tập nhảy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *