48 thoughts on “Chào Bé Lê Văn Đạt DJ | Vinahouse 2019 Nhạc DJ Quẩy Tung Chảo

  1. Chào bé lê văn đạt em còn làm ở đó không ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta chào bé Quỳnh

  2. Hát như cc dậy😈😈😈😈💢💢❌❌❌❌❎❎❎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

  3. chào bé lê van đat bé còn làm o đó không tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata

  4. 🍀Chào bé Lê văn Đạt, Em còn làm ở đó không ta… Ta… Ta… Ta… Ta 😃😃😃 hay quá, quẩy banh chảo….??????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *