24 thoughts on “Cây Trầu Bà lọc không khí | Làm thế nào để nhân giống cây này | How to Propagate Money Plants

  1. đất thì dùng loại đất như thế nào tốt nhất bạn. Mình trồng hay bị thối rễ, không rõ là do dùng đất không đúng loại hay sao

  2. Thời gian bạn ngâm nước 27 ngày đủ để tôi trồng ra một đám rậm rạp rồi.Ngắt một nhành cấm trực tiếp vào đất thế là nó sinh sôi nảy nở thôi bạn !

  3. Cây này trồng dễ ẹc mà, trồng kiểu gì nó cũng lên được hết kể cả cắm cành bị ngược nó cũng lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *