10 thoughts on “Cây sung song thụ chân bệ tay cành khá là đẹp luân các bác ơi!

  1. cây này là 1 cây mà 2 thân nên gọi là song thân chứ ko phải song thụ bn ơi(song thụ là 2 cây riêng rẽ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *