7 thoughts on “Cây Kiwi trồng ở Việt Nam có được không?

  1. Cây kiwi nhà em chuẩn bị lên đến giàn rồi ạ. Mong chương trình chỉ giúp em làm sao cây ra trái được ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *