9 thoughts on “Cấu tạo máy lọc nước, chức năng các linh kiện lõi lọc nước và Thứ tự lắp lõi lọc nước

  1. Nước từ nguồn vào đi qua lọc thứ nhất rồi vào bơm luôn, nước có áp suất cao từ đầu ra của bơm đưa vào các lọc tiếp theo bạn nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *