One thought on “Câu dắt cá Bò nhưng trúng ổ cá Ngác

  1. _chào bạn củng dân biển hả bạn . câu ăn tại chổ nó ngon vì cá còn tươi không ướp tẩm thích lắm luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *