18 thoughts on “Cắt,tỉa râm…và chăm sóc cây bonsai mini

  1. Mình cũng có cây kim quýt gần giống dáng thế cây của bạn, đang thả rông cây, nhìn đẹp quá, hôm nào rảnh cắt tỉa dáng thế. Thank bạn chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *