31 thoughts on “Cận Cảnh Chim Ốc Mít Nuôi Con

  1. حبيبي والله ي ما فهمت ولا كلمة منك بس عجبني الفيديو الي حضرتك عاملها و تستاهل من عندي 👍👍👍 ✌✌✌ 🍀🍀🍀

  2. Khâm phục loài chim bé tí thật . Khi mắc ị chúng củng biết quay ra ngoài tổ ị,chứ ko bao giở ị trong tổ mình nằm !! Dù mới đỏ hỏn 👌👌👌😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *