One thought on “CAMERA EKEN H9R GẮN TRÊN NÓN BẢO HIỂM CHỐNG RUNG

  1. Nón fullface hơi lỏng… đi đường nhấp nhô là mũ hất lên xún 5mm thì có rung k bạn?
    Phải đội mũ chật đầu ms đc hay sao? Hiện tại mình đội size L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *