8 thoughts on “Cải lương miền bắc

  1. Hát phụng hoàng chắc nhịp, giọng ngọt, một số chữ chưa rõ lắm. Anh ráng sữa một số chữ như giọng miền nam nghe ngọt hơn. Người Bắc mà hát cải lương được như vậy là quý lắm rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *