Cafe Van Bay – le da – Thanh Khanh – 29/08/2019Chuyên cho thuê nhạc sống, karaoke lưu động phục vụ cưới, hỏi, liên hoan, sinh nhật… sđt liên hệ: 0937 340 757 địa chỉ: 82 ấp Nam, xã Dưỡng Điềm, huyện…

Liên quan:

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply