13 thoughts on “Cách xóa nền ảnh trong photoshop online

  1. Bài h.dẫn rất bổ ích. Mình cần tách nền ảnh và làm ảnh trong suốt trong Lightroom mà không tìm thấy video h.dẫn. Gặp cái này, làm cũng có lý thật. Cám ơn bạn nhiều!

  2. Vãi cả Đê le te. Mình góp ý bạn nên nói rõ ràng chứ mình nghe bạn nòi suy nghĩ một hồi mới hiểu đó~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *