23 thoughts on “CÁCH VÔ MỒI GÀ ĐÁ MAU TỚI BIN 🏆🏆🏆 TRẠI GÀ TIẾN CẦN THƠ 0907222360 ( 20/4/19 )

  1. Ok cảm ơn a góp ý
    Ae nào có ý kiến hay xin cứ vô chỉ dạy thêm em rất là cảm ơn nha ae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *