20 thoughts on “Cách trồng và chăm sóc hoa hồng rễ trần khi mới mua về

  1. BÁN CHO CON 1 CÂY ĐỊA CHỈ : HÒA DO 1B CAM PHÚC BẮC CAM RANH KHÁNH HÒA . CHÚ CỨ HỎI THĂM LÀ NHÀ CỦA ĐỖ VĂN QUANG CÓ BÀ VỢ LÀ NGUYỄN THỊ KIM HOA VÀ ĐỨA CON LỚN TÊN ĐỖ THỊ YẾN NHI KHOẢNG 11 TUỔI VÀ CÓ ĐỨA CON THỨ 2 KHOẢNG 4 TUỔI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *